Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej:
STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

strona informacyjna:
http://www.powiat.klodzko.pl/

 
 

Komunikaty

Informacja o godzinach pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Szanowni Państwo,

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

pracuje od poniedziałku do czwartku w godz. 8:15 - 13:15

 

Autor:Danuta Trojan (2014.08.26 08:29)

Elektroniczne skrzynki podawcze

Starostwo Powiatowe w Kłodzku udostępniło swoim klientom dwie skrzynki podawcze, za pomocą których mogą Państwo złożyć do starostwa różne rodzaje pism w formie elektronicznej.

Na platformie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl udostępniony został formularz wniosku ogólnego do Starostwa, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć  pisma takie jak: wniosek, podanie, skarga, zażalenie, odwołanie, informacja, zawiadomienie, opinia itp.

Dodatkowo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca www.esp.pwpw.pl mogą Państwo złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy i wiele innych dotyczących spraw związanych z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Autor:Danuta Trojan (2013.03.05 08:22)

Tłumacz języka migowego w urzędzie

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi na 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, parter, p. 08 lub, korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 74 8657524, 74 8657544, a także wysyłając faks pod nr 74 8673232 oraz e-mail na adres: bok@powiat.klodzko.pl 

 

Autor:Danuta Trojan (2012.05.09 08:23)

Mikroprojekt: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka.

POWIAT KŁODZKI realizuje Mikroprojekt: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Kłodzka.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice.

 (mapa lokalizacyjna projektu)

Droga powiatowa nr 3236D, objęta opracowaniem projektowym rozpoczyna swój bieg w miejscowości Spalona na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 389 - km 0+000 a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 33 – km 14+839, tj. odcinek drogi powiatowej 3236D objęty zakresem projektowym mierzy łącznie 14,839 km. Dla projektowanego odcinka przyjęto nawierzchnię jezdni - beton asfaltowy oraz obramowania z kostki kamiennej, nawierzchnie poszerzeń i miejsc postojowych – kostka kamienna, nawierzchnie chodników - kostka betonowa.

 

Całkowita wartość projektu 53 016,00 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 30 000,00 euro.  Wnioskowany termin realizacji projektu czerwiec 2013 - listopad 2014.

 

Realizowany projekt stanowi główne połączenie miejscowości Mostowice oraz przejścia granicznego Mostowice - Orlickie Zahori z miejscowością Bystrzyca Kłodzka oraz centralną częścią powiatu kłodzkiego.

 

Głównym celem niniejszego mikroprojektu jest przygotowanie się do dużego i partnerskiego projektu infrastrukturalnego, pod nazwą „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ GÓR ORLICKICH I BYSTRZYCKICH”.

 

Założenia projektu umożliwiają ścisłą współpracę powiatu kłodzkiego i województwa Kralovohradeckiego dla poprawy dostępności komunikacyjnej turystycznych obszarów przygranicznych. Realizacja takiego projektu, ze względu na duże znaczenie poprawy połączenia drogowego pomiędzy przejściem granicznym Mostowice - Orlickie Zahori a Bystrzycą Kłodzką jest ważna i oczekiwana przez samorządy oraz podmioty agroturystyczne i inne organizacje po obu stronach granicy. Docelowo, realizacja projektu, poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, przyczyni się również do rozwoju potencjału turystycznego i gospodarczego pogranicza poprzez wzmocnienie jego konkurencyjności oraz podniesienie jakości życia mieszkańców, między innymi poprzez zwiększenie komfortu podróży i wzrostu  możliwości zatrudnienia.

 

Autor:Danuta Trojan (2014.09.03 08:39)

Udostępnianie danych z katastru nieruchomości

Dostęp elektroniczny do dzienników urzędowych

1 stycznia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 190, poz 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa. Poprzez umieszczenie linku do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji na stronie głównej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.powiat.klodzko.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urząd może spełnić postulat powszechnego dostępu do elektronicznych wersji dzienników urzędowych:

 • serwis Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl
 • serwis Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl

Ponadto istnieje również możliwość dostępu do elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:

 • http://edzienniki.duw.pl

Autor:Danuta Trojan (2012.05.23 11:26)

Zintegrowany System Zarządzania

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku

"(...) kodeks zawiera zasady oraz wartości etyczne wyznaczające standardy postępowania pracowników oraz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku i został oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Postanowienia kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 roku (...)".[kliknij]

Autor:Danuta Trojan (2012.05.23 11:17)

Badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Wynik badań satysfakcji z lat 2010-2014:

 1. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2010
 2. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2011
 3. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2012 (I półrocze) , 2012 (II półrocze)
 4. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2013
 5. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2014

Autor:Pawel Solecki (2014.11.18 21:38)

Ankieta badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Dane adresowe - strona główna Biuletynu

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1

tel. centrala: 74 865 75 11,
tel. sekretariat: 74 865 75 23
fax 74 867 32 32

NIP: 883-16-12-431

REGON: 890721233


Godziny urzędowania:
poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00 piątek: 7:30-15:30

 • Referat Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45

Piątek jest dniem pracy własnej w następujących wydziałach:

 • Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,
 • Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Gospodarki Nieruchomościami,

W piatki klientów obsługuje Biuro Obsługi Klienta.


ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE STAROSTWA

w Bystrzycy Kłodzkiej

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6 (parter budynku)
tel. centrala: 74 644 24 55, fax: 74 644 24 78

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku.

poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-14:00

 • Referat Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45


w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8
tel. 74 872 95 22

 • punkt podawczy Biura Obsługi Klienta
 • Referat Komunikacji i Transportu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45

57-400 Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18
tel. 74 872 45 04 / 872 15 66

 • Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-15:30


Adres redakcji BIP:

ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko


  Statystyka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Danuta Trojan
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Danuta Trojan
ilość wyświetleń:   862210
data wprowadzenia do BIP:  07.07.2003 14:28
data weryfikacji:   13.12.2007 10:37
data ostatniej zmiany:   23.03.2015 09:46


[ wersja do wydruku ]

 

[ na górę ]