Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic działek ewidencyjnych: dz. 484, obr. Wojciechowice, gm. Kłodzko

Kłodzko, dnia 09.12.2015 r.

 

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„HENMAR” Mariusz Wnuk
ul. Spółdzielcza 16/18, 57-300 Kłodzko
tel. 603061407
REGON 020533583, NIP 883-161-98-06

 

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu granic działek ewidencyjnych

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity- Dz.U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454).

Zawiadamia się, że w dniu 21.12.2015 o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 484 AM - 1 obręb Wojciechowice gmina Kłodzko.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Miejsce spotkania Wojciechowice 160.

 

POUCZENIE

1.      Zawiadomione strony, proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.

2.      W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

3.      Informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027): nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

 

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Mikulicz
ul. Orzechowa 4
57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ
Nr upr. 16896 wyd. przez M G.P I B.

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:41)

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic działek ewidencyjnych: dz. 1512/1 AM-1, obr. Krosnowice, gm Kłodzko

Kłodzko, dnia 09.12.2015 r.

 

 

 

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„HENMAR” Mariusz Wnuk
ul. Spółdzielcza 16/18, 57-300 Kłodzko
tel. 603061407
REGON 020533583, NIP 883-161-98-06

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o ustaleniu granic działek ewidencyjnych

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity- Dz.U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) oraz § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454).

 

Zawiadamia się, że w dniu 21.12.2015 o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1512/1 AM - 1 obręb Krosnowice gmina Kłodzko.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Miejsce spotkania Krosnowice 61.

 

 

 

POUCZENIE

 

1.      Zawiadomione strony, proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.

 

2.      W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

 

3.      Informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027): nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

 

 

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Mikulicz
ul. Orzechowa 4
57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:45)

Informacja o godzinach pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Szanowni Państwo,

 Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 - 15:30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje od poniedziałku do czwartku
w godz. 8:15 - 13:15

 

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:46)

Udostępnianie danych z katastru nieruchomości

Dostęp elektroniczny do dzienników urzędowych

1 stycznia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 190, poz 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa. Poprzez umieszczenie linku do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji na stronie głównej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.powiat.klodzko.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urząd może spełnić postulat powszechnego dostępu do elektronicznych wersji dzienników urzędowych:

 • serwis Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl
 • serwis Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl

Ponadto istnieje również możliwość dostępu do elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:

 • http://edzienniki.duw.pl

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:53)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.07.2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr IX/118/15 z dn. 30-04-2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskigo.
Uwagi i wnioski do przygotowywanego pzpwd można zgłaszać do
Instytucja Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 lub na plan@irt.wroc.pl,
do 30 listopada 2015.

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:54)

Badanie satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Wynik badań satysfakcji z lat 2010-2014:

 1. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2010
 2. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2011
 3. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2012 (I półrocze) , 2012 (II półrocze)
 4. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2013
 5. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2014
 6. Raport z badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 2015

Autor:Danuta Trojan (2015.08.31 11:00)

Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Międzylesie

Na terenie Nadleśnictwa Międzylesie obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu, w związku ze skutkami trąby powietrznej, która wystąpiła w lipcu 2015. W porozumieniu z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym im. dra M. Orłowicza do odwołania zostały zamknięte niżej wymienione szlaki turystyczne:

 1. Szlak żółty pieszy i rowerowy z Międzylesia do Kamieńczyka
 2. Szlak zielony pieszy z Lesicy na Kamieńczyk.
 3. Szlak czerwony pieszy z Międzylesia do Pisar.
 4. Szlak czerwony pieszy z Jodłowa do przejścia granicznego Jodłów - Horni Morawa
 5. Szlak niebieski pieszy ze szklarni do Hali pod Śnieżnikiem
 6. Szlak żółty pieszy z Jodłowa do przejścia granicznego Jodłów - Horni Morawa
 7. Szlak zielony od Hali pod Śnieżnikiem do przejścia granicznego Jodłów - Horni Morawa
 8. Szlak żółty pieszy od Jawora (Międzygórza) do Przełęczy Puchacza.

Zakaz obowiązuje do 31 grudnia 2015.

na podstawie: http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:54)

Elektroniczne skrzynki podawcze

Starostwo Powiatowe w Kłodzku udostępniło swoim klientom dwie skrzynki podawcze, za pomocą których mogą Państwo złożyć do starostwa różne rodzaje pism w formie elektronicznej.

Na platformie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl udostępniony został formularz wniosku ogólnego do Starostwa, za pośrednictwem którego mogą Państwo złożyć  pisma takie jak: wniosek, podanie, skarga, zażalenie, odwołanie, informacja, zawiadomienie, opinia itp.

Dodatkowo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca www.esp.pwpw.pl mogą Państwo złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy i wiele innych dotyczących spraw związanych z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:54)

Tłumacz języka migowego w urzędzie

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi na 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, parter, p. 08 lub, korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 74 8657524, 74 8657544, a także wysyłając faks pod nr 74 8673232 oraz e-mail na adres: bok@powiat.klodzko.pl 

 

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:55)

Ankieta badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Zintegrowany System Zarządzania

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku

"(...) kodeks zawiera zasady oraz wartości etyczne wyznaczające standardy postępowania pracowników oraz klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku i został oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Postanowienia kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 roku (...)".[kliknij]

Autor:Danuta Trojan (2015.11.25 07:55)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1

tel. centrala: 74 865 75 11,
tel. sekretariat: 74 865 75 23
fax 74 867 32 32

NIP: 883-16-12-431

REGON: 890721233


Godziny urzędowania:
poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00 piątek: 7:30-15:30

 • Referat Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45

Piątek jest dniem pracy własnej w następujących wydziałach:

 • Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa,
 • Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Geodezji, Kartografii i Katastru,
 • Gospodarki Nieruchomościami,

W piatki klientów obsługuje Biuro Obsługi Klienta.


ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE STAROSTWA

w Bystrzycy Kłodzkiej

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6 (parter budynku)
tel. centrala: 74 644 24 55, fax: 74 644 24 78

 • Biuro Obsługi Klienta
 • Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku.

poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-14:00

 • Referat Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45


w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8
tel. 74 872 95 22

 • punkt podawczy Biura Obsługi Klienta
 • Referat Komunikacji i Transportu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8:00-15:00
czwartek: 8:00-16:45

57-400 Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18
tel. 74 872 45 04 / 872 15 66

 • Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

poniedziałek-środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-15:30


Adres redakcji BIP:

ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Danuta Trojan
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Danuta Trojan
ilość wyświetleń:   902501
data wprowadzenia do BIP:  07.07.2003 14:28
data weryfikacji:   13.12.2007 10:37
data ostatniej zmiany:   23.03.2015 09:46 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]