Biuletyn Informacji Publicznej: Starostwo Powiatowe w Kłodzku strona informacyjna: http://www.powiat.klodzko.pl/ 

System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - Certyfikat i Polityka Jakości.

System Zarządzania Jakością
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

W lutym 2003 roku Starosta Kłodzki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, powołując Pełnomocnika ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. SZJ. Rok później, Starosta Kłodzki zatwierdził Księgę Jakości oraz ustanowił pierwszą Politykę Jakości, wyznaczając główne cele strategiczne i jakościowe dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Polityka Jakości, aż do 2008 roku, była rokrocznie zmieniana. Równocześnie zostały zatwierdzone pozostałe dokumenty systemowe i operacyjne Systemu Zarządzania Jakością. Powołany został Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością.

W czerwcu 2005 roku odbył się audit certyfikujący przeprowadzony przez jednostkę zewnętrzną - Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. W dniu 30 czerwca 2005 roku Komitet Biura Certyfikacji PRS przyznał Starostwu Powiatowemu w Kłodzku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000. 15 stycznia 2007 roku odbył się audyt pośredni przeprowadzony przez audytorów z Biura Certyfikacji PRS.

Na przełomie 2007/2008 Pełnomocnik ds. SZJ podjął decyzję o nowelizacji istniejącego Systemu Zarządzania Jakością, pod względem weryfikacji procedur operacyjnych i systemowych, Księgi Jakości, ustanowienia stałej Polityki Jakości, a także sposobu i jakości przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Zmiany zostały z powodzeniem wprowadzone w marcu 2008 roku i zatwierdzone przez Starostę Kłodzkiego w kwietniu 2008 roku, a audit certyfikacyjny przeprowadzony w maju 2008 przez PIHZ Certyfikacja, potwierdził, że: "System Zarządzania Jakością został zaprojektowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy odniesienia (szczególnie z wymaganiem 4.1) i na dobrym poziomie merytorycznym. Ogólne wrażenie, potwierdzone wnikliwą oceną dokumentacji systemowej, jest bardzo dobre. Wrażenie to potwierdza szczególnie dokumentacja dotycząca stanu wdrożenia istotnych w każdym SZJ mechanizmów doskonalenia takich jak audity wewnętrzne i przegląd zarządzania oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny Księgi Jakości i obowiązkowych, udokumentowanych procedur wymaganych postanowieniem normy międzynarodowej.". Ponadto "Audit pozwolił na identyfikacje mocnych stron organizacji i jej SZJ:

  • 1) autentyczne rozumienie przez Najwyższe Kierownictwo potrzeby kształtowania postaw orientacji na klienta i doskonalenia systemu (...),
  • 2) profesjonalizm auditowanej kadry,
  • 3) bardzo duże zaangażowanie i kreatywność Pełnomocnika (...) i zaangażowanie w te działania osoby spełniającej rolę sprawnego i skutecznego administratora systemu."
kliknij, aby powiększyć certyfikat kliknij, aby powiększyć politykę jakości

[ zamknij ]