Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej:
STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

strona informacyjna:
http://www.powiat.klodzko.pl/

 
 

Informacje publiczne

 

idNazwa i opis informacji publicznej
233Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  01.04.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.04.2015 08:44
data weryfikacji:   01.04.2015 08:45
data ostatniej zmiany:   01.04.2015 08:45
233Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  01.04.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.04.2015 08:14
data weryfikacji:   01.04.2015 08:15
data ostatniej zmiany:   01.04.2015 08:15
233Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  31.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  31.03.2015 14:36
data weryfikacji:   31.03.2015 14:38
data ostatniej zmiany:   31.03.2015 14:38
219Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Zawiadomienie i porządek obrad komisji

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  31.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  31.03.2015 07:57
data weryfikacji:   31.03.2015 07:57
data ostatniej zmiany:   31.03.2015 07:57
220Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego

Uchwała Nr II/13/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 marca 2015

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Halina Kwak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Kwak
Autor ostatniej poprawki:   Halina Kwak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Halina Kwak
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  30.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2015 15:15
data weryfikacji:   30.03.2015 15:16
data ostatniej zmiany:   30.03.2015 15:17
220Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  30.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2015 15:02
data weryfikacji:   30.03.2015 15:02
data ostatniej zmiany:   30.03.2015 15:02
220Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   13
data wytworzenia informacji:  30.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2015 15:00
data weryfikacji:   30.03.2015 15:00
data ostatniej zmiany:   30.03.2015 15:00
21904. Uchwały z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 marca 2015 roku

Uchwały podjęte podczas II sesji w dniu 25 marca 2015 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   24
data wytworzenia informacji:  30.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2015 12:54
data weryfikacji:   30.03.2015 13:45
data ostatniej zmiany:   30.03.2015 13:45
21903. Uchwały z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 stycznia 2015 roku

Uchwały podjęte podczas I sesji w dniu 28 stycznia 2015 r.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   177
data wytworzenia informacji:  03.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  03.02.2015 15:08
data weryfikacji:   30.03.2015 12:51
data ostatniej zmiany:   30.03.2015 12:51
271Wykaz aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu Kłodzkiego podjętych w V kadencji w roku 2015.

Wykaz uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wydział: Archiwum Zakładowe

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  27.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2015 14:08
data weryfikacji:   27.03.2015 14:09
data ostatniej zmiany:   31.03.2015 09:46
233Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2015

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   22
data wytworzenia informacji:  27.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2015 13:29
data weryfikacji:   27.03.2015 13:30
data ostatniej zmiany:   27.03.2015 13:30
233Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  27.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2015 13:28
data weryfikacji:   27.03.2015 13:29
data ostatniej zmiany:   27.03.2015 13:29
220Sprawozdanie opisowe za 2014 rok

Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23.03.2015 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Halina Kwak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Kwak
Autor ostatniej poprawki:   Halina Kwak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Halina Kwak
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  27.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2015 12:21
data weryfikacji:   27.03.2015 12:21
data ostatniej zmiany:   27.03.2015 12:23
21918. Hubert Krech

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej oraz członek Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   104
data wytworzenia informacji:  29.12.2014
data wprowadzenia do BIP:  29.12.2014 15:02
data weryfikacji:   26.03.2015 11:28
data ostatniej zmiany:   26.03.2015 11:28
21912. Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk

Wicestarosta Kłodzki Wybrana na wicestarostę podczas I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 3 grudnia 2014 roku. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej oraz członek Komisji Edukacji

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1398
data wytworzenia informacji:  02.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2010 15:40
data weryfikacji:   26.03.2015 11:27
data ostatniej zmiany:   26.03.2015 11:27
21908. Maria Dukat-Krzonkalla

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   196
data wytworzenia informacji:  02.12.2014
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2014 08:27
data weryfikacji:   26.03.2015 11:18
data ostatniej zmiany:   26.03.2015 11:18
219Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 stycznia 2015 roku

Załączniki do protokołu są dostępne w Biurze Rady Powiatu (na wniosek zainteresowanego)

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   18
data wytworzenia informacji:  26.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  26.03.2015 08:14
data weryfikacji:   26.03.2015 08:14
data ostatniej zmiany:   26.03.2015 08:14
219Protokół nr XI z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 23 grudnia 2014 roku

Treść protokołu.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   18
data wytworzenia informacji:  26.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  26.03.2015 08:10
data weryfikacji:   26.03.2015 08:12
data ostatniej zmiany:   26.03.2015 08:12
219Protokół nr I z I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 stycznia 2015 roku

Treść protokołu.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Anika Bielecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   32
data wytworzenia informacji:  25.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.03.2015 14:53
data weryfikacji:   25.03.2015 14:53
data ostatniej zmiany:   25.03.2015 14:53
219Protokół nr IX/14 z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 5 listopada 2014 roku

Treść protokołu.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   128
data wytworzenia informacji:  21.11.2014
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2014 12:55
data weryfikacji:   25.03.2015 14:44
data ostatniej zmiany:   25.03.2015 14:44
 

[ na górę ]