Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej:
STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

strona informacyjna:
http://www.powiat.klodzko.pl/

 
 

Informacje publiczne

 

idNazwa i opis informacji publicznej
253Ogłoszenie o III. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kudowie-Zdroju przy ul. Fabrycznej 15 - dz.438/2 (AM-17) ob. Zakrze

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Zawadzka
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Małgorzata Zawadzka
ilość wyświetleń:   90
data wytworzenia informacji:  09.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2014 10:22
data weryfikacji:   28.07.2014 14:33
data ostatniej zmiany:   28.07.2014 14:33
233Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

(konkurs unieważniony)

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   668
data wytworzenia informacji:  05.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  05.03.2014 12:30
data weryfikacji:   28.07.2014 13:41
data ostatniej zmiany:   28.07.2014 13:41
233Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro

Opracowanie numerycznej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej Nowa Ruda-miasto, obręby ewidencyjne: Słupiec-6, Słupiec-7, Słupiec-8 w powiecie kłodzkim.

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Zilbert
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Piotr Zilbert
Autor ostatniej poprawki:   Piotr Zilbert
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Piotr Zilbert
ilość wyświetleń:   135
data wytworzenia informacji:  24.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  24.07.2014 14:30
data weryfikacji:   24.07.2014 14:32
data ostatniej zmiany:   24.07.2014 14:32
230Zarządzenie Nr 48/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lipca 2014r.

w sprawie wyznaczenia osób do akcji kurierskiej

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich (ZZK)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   41
data wytworzenia informacji:  22.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  22.07.2014 08:31
data weryfikacji:   22.07.2014 08:31
data ostatniej zmiany:   22.07.2014 08:31
233Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Zilbert
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Piotr Zilbert
Autor ostatniej poprawki:   Piotr Zilbert
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Piotr Zilbert
ilość wyświetleń:   176
data wytworzenia informacji:  18.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  18.07.2014 13:36
data weryfikacji:   18.07.2014 13:40
data ostatniej zmiany:   25.07.2014 10:01
253Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, poł. w Kłodzku, ozn. geodez. jako działka nr 107/30 obręb Ptasia Góra

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Kusy
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Kusy
ilość wyświetleń:   58
data wytworzenia informacji:  16.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2014 08:39
data weryfikacji:   16.07.2014 08:39
data ostatniej zmiany:   16.07.2014 08:39
253Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłodzkiego, przeznaczonych do sprzedaży, poł. w Nowej Rudzie w okolicy ul. Górniczej i w Kłodzku przy ul. Szkolnej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Kusy
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Kusy
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  16.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2014 08:22
data weryfikacji:   16.07.2014 08:23
data ostatniej zmiany:   16.07.2014 08:23
252WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   100
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:21
data weryfikacji:   15.07.2014 09:24
data ostatniej zmiany:   15.07.2014 09:24
252Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   76
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:20
data weryfikacji:   15.07.2014 09:24
data ostatniej zmiany:   15.07.2014 09:24
252Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   76
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:19
data weryfikacji:   15.07.2014 09:24
data ostatniej zmiany:   15.07.2014 09:24
252ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   43
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:17
data weryfikacji:   15.07.2014 09:24
data ostatniej zmiany:   15.07.2014 09:24
252WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   99
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:23
data weryfikacji:   15.07.2014 09:23
data ostatniej zmiany:   15.07.2014 09:23
222Stacje kontroli pojazdów-wykaz

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Robert Leszkiewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Leszkiewicz
Autor ostatniej poprawki:   Robert Leszkiewicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Leszkiewicz
ilość wyświetleń:   614
data wytworzenia informacji:  15.03.2011
data wprowadzenia do BIP:  15.03.2011 10:56
data weryfikacji:   14.07.2014 14:54
data ostatniej zmiany:   14.07.2014 15:05
233Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego IV kadencji z dnia 09 lipca 2014 roku

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Dobniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Dobniak
Autor ostatniej poprawki:   Monika Dobniak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Monika Dobniak
ilość wyświetleń:   119
data wytworzenia informacji:  11.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2014 14:27
data weryfikacji:   11.07.2014 14:28
data ostatniej zmiany:   11.07.2014 14:39
233Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego IV kadencji z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Dobniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Dobniak
Autor ostatniej poprawki:   Monika Dobniak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Monika Dobniak
ilość wyświetleń:   80
data wytworzenia informacji:  11.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2014 14:15
data weryfikacji:   11.07.2014 14:16
data ostatniej zmiany:   11.07.2014 14:27
233Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego IV kadencji z dnia 17 czerwca 2014 roku

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Dobniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Dobniak
Autor ostatniej poprawki:   Monika Dobniak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Monika Dobniak
ilość wyświetleń:   60
data wytworzenia informacji:  11.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2014 14:08
data weryfikacji:   11.07.2014 14:08
data ostatniej zmiany:   11.07.2014 14:14
233Zarządzenie Nr 49/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lipca 2014r.

w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   73
data wytworzenia informacji:  10.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2014 15:22
data weryfikacji:   10.07.2014 15:24
data ostatniej zmiany:   10.07.2014 15:24
233Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   67
data wytworzenia informacji:  10.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2014 15:18
data weryfikacji:   10.07.2014 15:20
data ostatniej zmiany:   10.07.2014 15:20
233Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia działań doskonalących po Przeglądzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku za rok 2013

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  10.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2014 15:07
data weryfikacji:   10.07.2014 15:12
data ostatniej zmiany:   10.07.2014 15:12
233Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju ul. Wojska Polskiego 23

w trakcie

Wydział: Organizacyjny (ORG)

  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Powiatu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   132
data wytworzenia informacji:  10.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2014 14:15
data weryfikacji:   10.07.2014 14:18
data ostatniej zmiany:   10.07.2014 14:18
 

[ na górę ]