Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Ogłoszenie o naborze ofert przez Powiat Kłodzki na wynajęcie od oferenta nieruchomości zabudowanej na prowadzenie domu pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
ogłasza nabór ofert przez Powiat Kłodzki  na wynajęcie od oferenta nieruchomości zabudowanej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, spełniającej wymagania zawarte w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.  w sprawie domów pomocy społecznej.

 

1.Wymagania dotyczące nieruchomości zabudowanej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej:


1) Nieruchomość zabudowana musi być położona na terenie Powiatu Kłodzkiego;


2) Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość dopuszczają możliwość przeznaczenia jej na potrzeby domu pomocy społecznej;


3) Budynek zdolny pomieścić min. 100 do 110 mieszkańców, w tym 15 leżących;


4) Budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych;


5) Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;


6) Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego;


7) W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
a) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
b) pokoje dziennego pobytu,
c) jadalnia,
d) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
e) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
f) kuchenka pomocnicza ,
g) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
h) palarnia,
i) pokój gościnny,
j) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,
k) inne pomieszczenia techniczne służące do zaspakajania potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;
l) kuchnia z zapleczem magazynowym;


8) Pokoje mieszkalne:
a) jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,
b) wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6  m2  na osobę i:
- w przypadku osób poruszających się samodzielnie-  przeznaczone są dla nie więcej niż trzech osób,
- w przypadku osób leżących –  przeznaczone są dla nie więcej niż czterech osób,
c) wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych,

- pokoje uznaje się za spełniające wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5%.

Brak wyposażenia pomieszczeń, o których mowa w pkt 7) oraz w pkt 8) lit. c) nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia, bądź nieprzyjęcia oferty.

9) W zakresie warunków sanitarnych:
a) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) na pokój przypadają jedna toaleta oraz łazienka, w której wyposażeniu znajduje się wanna lub prysznic;
10) W budynku powinny znajdować się pomieszczenia z przeznaczeniem na:
a) pomieszczenia biurowe,
b) szatnię dla pracowników,
c) pomieszczenie socjalne,
d) pomieszczenia gospodarcze,
e) pomieszczenie na aptekę podręczną.

2.  Proponowany przez Oferenta okres umowy najmu nie może być krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 5 lat,  zawarcie umowy musi nastąpić do dnia 31 października 2017r., a przeniesienie mieszkańców domu pomocy społecznej do nieruchomości Oferenta do dnia 31 grudnia 2017r.

3. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych ofert pod kątem formalno-  prawnym, a także do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym Oferentem.

4. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferty na każdym jej etapie bez podania przyczyny, jak też prawo do niewybrania żadnej z ofert.
 
5. Oferty należy  składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pok. nr 8 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajęcie nieruchomości na prowadzenie DPS”, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2017r.


6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017r. 


7. Dodatkowych informacji w sprawie naboru ofert udziela  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kłodzku (adres: ul. Kościuszki 2,  
57-300 Kłodzko); osobami upoważnionymi do kontaktów  z Oferentami są:  Dyrektor PCPR-u Pan Jacek Kubicki tel. 74/8658179 oraz Pani Elżbieta Sułkowska tel. 74/6609621 
 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   668
data wytworzenia informacji:  07.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  07.07.2017 10:47
data weryfikacji:   07.07.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   07.07.2017 11:14 Rejestr zmian