Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Uchwała Nr 20/2018
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1868) i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko nieruchomość niezabudowaną, położoną w Kłodzku, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 17/6, AM-2, obręb Jurandów o powierzchni 1,0186 ha o urządzonej księdze wieczystej nr SW1K/00032137/1, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 13.02.2018 r.  do 06.03.2018 r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

nr 20/2018 z dnia  30 stycznia 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr 17/6, AM-2, obręb Jurandów

Ps III – pastwiska trwałe

R III a – grunty orne

 

Położenie

Kłodzko, okolice ul. Szpitalnej

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta. W sąsiedztwie kompleks zabudowań szpitala oraz teren istniejącego cmentarza. Kształt działki w formie zwartego wielokąta, teren płaski.

Powierzchnia

1,0186 ha

Księga wieczysta

SW1K/00032137/1

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

symbol w planie:

A17 ZC – przeznaczenie podstawowe:  cmentarz; poszerzenie terenu istniejącego cmentarza

A18 ZP – przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Cena nieruchomości:

514 400,00 zł plus 23% podatku VAT

(słownie: pięćset czternaście tysięcy czterysta złotych)

 

 

 

Termin wywieszenia: od 13.02.2018 r.   do 06.03. 2018 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.2.1.2018.GN6

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   395
data wytworzenia informacji:  13.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 12:36
data weryfikacji:   13.02.2018 12:36
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 12:36 Rejestr zmian