Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Duszniki - Zdrój, ul. Wojska Polskiego

 

Uchwała Nr 135/2018
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

z dnia 10 września 2018 r.

 

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 995) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Dusznikach - Zdroju przy ul. Wojska Polskiego, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 224/1, AM-6, obręb 0002 Zdrój o powierzchni 0,0404 ha, wpisaną w księdze wieczystej SW1K/00069255/2, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 25.09.2018 r.  do .16.10.2018 r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

 

 

nr 135/2018 z dnia 10.09.2018 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

 

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

dz. nr 224/1, AM-6, obręb 0002 Zdrój

Bi – inne tereny zabudowane

 

Położenie

Duszniki – Zdrój, ul. W. Polskiego

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w pośredniej części miasta.  Kształt działki regularny, teren płaski. Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką.                            W sąsiedztwie nieruchomości energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Działka ogrodzona ogrodzeniem z elementów stalowych na podmurówce.

Powierzchnia

404 m²

 

Księga wieczysta

SW1K/00069255/2

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Symbol w planie:

 

16-UZ: przeznaczenie podstawowe: teren usług uzdrowiskowych

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Cena nieruchomości:

54 000,00 zł plus 23% podatku VAT

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Termin wywieszenia: od 25.09.2018 r.   do 16.10. 2018 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego   w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.2.4.2018.GN6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   282
data wytworzenia informacji:  25.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  25.09.2018 09:25
data weryfikacji:   25.09.2018 09:28
data ostatniej zmiany:   25.09.2018 09:28 Rejestr zmian