Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Uchwała zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 143/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia

Uchwała Nr 143/2018
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 18września 2018 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do nieodpłatnego zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 995) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone geodezyjnie jako: działka nr 158/2, AM-4, obręb Karłów położona w jednostce ewidencyjnej Radków- obszar wiejski o pow. 2,1 ha, księga wieczysta SW2K/00023890/8 oraz jako działka nr 2629/1, AM-4, obręb Szczytna  położona w jednostce ewidencyjnej Szczytna-miasto o pow. 2,2822 ha, księga wieczysta SW1K/00087642/4, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 01.10.2018r do 21.10.2018r. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

                                                     nr 143/2018 z dnia 18.09.2018r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia

 

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

działka nr 158/2, AM-4, obręb Karłów położona w jednostce ewidencyjnej Radków- obszar wiejski o pow. 2,1 ha (użytek-dr),

działka nr 2629/1, AM-4, obręb Szczytna położona w jednostce ewidencyjnej Szczytna -miasto o pow. 2,2822 ha (użytek-dr),

Położenie

Karłów

Szczytna

Opis nieruchomości

Działka nr 158/2 oraz dz. 2629/1 znajdują się pod dawnym odcinkiem drogi nr 3302D, która został wyłączona z użytkowania jako droga publiczna. Prowadzi  ze Szczytnej do Karłowa, nawierzchnia asfaltowa drogi częściowo zniszczona, występują duże ubytki i dziury w drodze. Na całej długości położona pośród lasu na płaskim terenie.

Powierzchnia

2,1000 ha

2,2822 ha

Księga wieczysta

SW2K/00023890/8

SW1K/00087642/4

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków zatwierdzonym uchwałą nr XXXI /265/04 Rady Miejskiej                 w Radkowie z dnia 30.11.2004r. działka przeznaczona jest pod drogę gminną dostępną bez ograniczeń o parametrach drogi dojazdowej D1/2 ewentualnie drogi lokalnej L1/2

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna zatwierdzonym uchwałą nr XV/107/2004 Rady Miejskiej               w Szczytnej z dnia 30.01.2004r. działka przeznaczona jest pod drogę gminną dostępną bez ograniczeń o parametrach ulicy dojazdowej D1/2 ewentualnie drogi lokalnej L1/2

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

darowizny na rzecz Parku Narodowego Gór Stołowych

Wartość nieruchomości:

352 400,00 zł

381 400,00 zł

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1,    a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację                                     o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej                                   o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu                         nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

GN.6840.4.2018.GN5

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   237
data wytworzenia informacji:  01.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.10.2018 08:05
data weryfikacji:   01.10.2018 08:05
data ostatniej zmiany:   01.10.2018 08:05 Rejestr zmian