Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 145/2018 z dnia 25.09.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia

Uchwała Nr 145/2018

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 25.09.2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do nieodpłatnego zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 995) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z Powiatowego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowe zabudowane, oznaczone geodezyjnie jako: działka nr 623/8, AM-1, obręb Szalejów Górny położona w jednostce ewidencyjnej Kłodzko-gmina o pow. 0,0782 ha, księga wieczysta SW1K/00087655/8 oraz jako działka nr 623/10, AM-1, obręb Szalejów Górny położona w jednostce ewidencyjnej Kłodzko-gmina o pow. 0,0587 ha, księga wieczysta SW1K/00087655/8 opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 01.10.2018r. do 21.10.2018r a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

                                                     nr 145/2018 z dnia 25.09.2018r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów)

działka nr 623/8, AM-1, obręb Szalejów Górny położona w jednostce ewidencyjnej Kłodzko-gmina (użytek-dr),

działka nr 623/10, AM-1, obręb Szalejów Górny  położona w jednostce ewidencyjnej Kłodzko -gmina (użytek-dr).

Położenie

Szalejów Górny,  Gmina Kłodzko,  Powiat Kłodzki

Opis nieruchomości

Działka nr 623/8 oraz nr  623/10 zlokalizowane są w pasie drogi krajowej nr 8 w centrum wsi Szalejów Górny. Kształt działek  623/8               i 623/10 nieregularny, teren w przewadze płaski, utwardzony częściowo asfaltem oraz  kostką betonową, w niewielkiej części zieleń.   

Powierzchnia

0,0782 ha  

0,0587 ha

Księga wieczysta

SW1K/00087655/8

SW1K/00087655/8

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą 98/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy kłodzko we wsi Szalejów Górny obie działki mają oznaczenie GP8 -droga główna ruchu przyspieszonego przeznaczona pod drogę krajową nr 8 Kłodzko-Wrocław.

 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem.

 

Przeznaczona do:

Nieodpłatnego zbycia (darowizny)

Wartość nieruchomości:

101 148,00 zł

105 937,00 zł

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1,    a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację    o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu     nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

GN.6840.5.2018.GN5

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   198
data wytworzenia informacji:  01.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.10.2018 08:16
data weryfikacji:   01.10.2018 08:16
data ostatniej zmiany:   01.10.2018 08:16 Rejestr zmian