Biuletyn Informacji Publicznej:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku

 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Informacja o zasadach udostępnienia drogą elektroniczną danych z katastru nieruchomości podmiotom realizujących zadania publiczne

W nawiązaniu do §3 ust.3 §5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2005.205.1692) uprzejmie informuję, że:

• Dane zgromadzone w katastrze nieruchomości udostępniane będą podmiotom realizującym zadania publiczne za pomocą Internetowego Serwisu Map Powiatu Kłodzkiego, pod adresem www.kataster.powiat.klodzko.pl, dedykowanego indywidualnie dla każdego podmiotu składającego wniosek w zależności od określonego celu publicznego.

• Warunkiem udostępnienia danych jest złożenie wniosku, na zasadach i w formie określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r., w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2005.205.1692).

• Informacje z rejestru publicznego udostępniane będą na bieżąco w formie zintegrowanych danych opisowych i geometrycznych (map), do których dostęp możliwy będzie z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej po uprzednim nadaniu przez operatora indywidualnych kodów dostępu oraz stanowiskowych certyfikatów stanowiących element zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego przed nieuprawnionym dostępem.

• Bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków prowadzone są w relacyjnym środowisku baz danych ORACLE, z wykorzystaniem standardowego języka zapytań SQL.

• Udostępniane dane podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 -j.t.) oraz §53 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 -j.t.).

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   dr inż. Dariusz Felcenloben
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Danuta Trojan
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   11296
data wytworzenia informacji:  19.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  19.05.2011 13:36
data weryfikacji:   15.07.2015 07:50
data ostatniej zmiany:   15.07.2015 07:50 Rejestr zmian
 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij