Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

Opis:

Dane adresowe:


Starostwo Powiatowe w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1


Sekretariat Wydziału ZPAiB: II piętro, pokój nr 115 tel. +48 (0) 74 / 865 75 45 


Godziny urzędowania:


poniedziałek - piątek: 7:30-15:30


Funkcje:


Dyrektor Wydziału
mgr inż. Grzegorz Kulaczenko
74 / 865 75 58
g.kulaczenko@powiat.klodzko.plKierownik Referatu Architektury i Budownictwa
mgr Tomasz Czerwiński
74 / 865 75 78
t.czerwinski@powiat.klodzko.pl


Podinspektor Ewa Pastor
74 / 865 75 45


Inspektor Magdalena Basińska
74 / 865 75 45


Inspektor Ewelina Berger-Michalska
74 / 865 75 34


Pracownik interwencyjny I stopnia
Paula Blacharczyk
74 / 865 75 34 


Starszy Inspektor Bartłomiej Luniak
74 / 865 75 78
b.luniak@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka


Starszy Inspektor Katarzyna Rzewuska
74 / 865 75 79
k.rzewuska@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Duszniki-Zdrój, miasto i gmina Międzylesie


Starszy Inspektor Agnieszka Trafisz
74 / 865 75 79
a.trafisz@powiat.klodzko.pl
gmina Kłodzko


Inspektor Aleksandra Bureć
74 / 865 75 59
a.burec@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Kudowa-Zdrój, gmina Lewin Kłodzki


Referent Katarzyna Pietraszek
74 / 865 75 59
k.pietraszek@powiat.klodzko.pl 
miasto i gmina Szczytna, miasto i gmina Radków,
miasto Nowa Ruda obręb Słupiec


Inspektor Justyna Szwed
74 / 865 75 59
j.szwed@powiat.klodzko.pl
miasto Nowa Ruda


Inspektor Małgorzata Mrówka-Knot
74 / 865 75 42
m.knot@powiat.klodzko.pl
miasto Kłodzko


Starszy Inspektor Małgorzata Rus
74 / 865 75 42
m.rus@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Polanica-Zdrój, gmina Nowa Ruda


Referent Bogusława Oborska
74 / 865 75 79
b.oborska@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Lądek-Zdrój, miasto i gmina Stronie Śląskie


Referent Joanna Sikora 
74 / 865 75 90
j.sikora@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Nowa Ruda, miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka, 
miasto i gmina Międzylesie, miasto i gmina Stronie Śląskie


Referent Ewelina Kowalczyk-Obolewicz
74 / 865 75 90
e.obolewicz@powiat.klodzko.pl
miasto i gmina Kłodzko, miasto i Gmina Szczytna,
miasto i gmina Polanica-Zdrój, gmina Lewin Kłodzki,
miasto i gmina Kudowa-Zdrój, miasto i gmina Radków,
miasto i gmina Lądek-Zdrój


Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:
1) wydawaniem decyzji:
a)zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
b)udzielającej pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
c)o wniesieniu sprzeciwu w sprawie wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia,
d)nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
e)nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu objętą obowiązkiem zgłoszenia,
f)zatwierdzającej projekt budowlany,
g)o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w związku z nieusunięciem wskazanych nieprawidłowości,
h)o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
i)o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego,
j)uchylającej decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego,
k)o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
l)o pozwoleniu na wznowienie robót,
m)o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
n)o wyłączeniu inwestora z obowiązków określonych w przepisie art. 42 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego,
o)o nałożeniu obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
p)rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
2) wydawaniem postanowień:
a)w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych,
b)w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
c)w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania rozbiórki,
d)o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na budowę;
3) wydawaniem zaświadczeń:
a)o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
b)o przyjęciu zgłoszenia wykonania obiektu budowlanego,
c)o przyjęciu zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego,
d)o samodzielności lokalu, e)potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego;
4) prowadzeniem rejestru wydanych pozwoleń na budowę;
1)opracowywaniem sprawozdania dotyczących lokali mieszkalnych, o ubytkach mieszkaniowych oraz o wydanych pozwoleniach na budowę;
2)przekazywaniem miesięcznych informacji o wydanych pozwoleniach na budowę do Urzędu Wojewódzkiego;
3)określaniem ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, warunków działalności budowlanej lub zarządzaniem usunięcia, uporządkowania albo przebudowy poszczególnych budynków lub wydaniem innych stosownych zarządzeń;
4)uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5)przechowywaniem kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)realizacją zadań inwestycyjnych w Starostwie i podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu;
7)prowadzeniem, w granicach właściwości rzeczowej, analiz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bartłomiej Luniak
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Czerwiński
ilość wyświetleń:   53927
data wytworzenia informacji:  04.02.2013
data wprowadzenia do BIP:  23.06.2003 07:53
data weryfikacji:   08.01.2019 12:14
data ostatniej zmiany:   11.05.2015 13:23 Rejestr zmian