Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Opis:

Dane adresowe: 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1, parter, pokój nr 1-4, 14-17 tel. +48 0 (prefix 74) 865 75 64


Godziny urzędowania: codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30


Funkcje:Dyrektor Wydziału: Dariusz Felcenloben
tel. 74 8657 566, e-mail: d.felcenloben@powiat.klodzko.plKierownik PODGiK: Grzegorz Sikora
tel. 74 8657 567, e-mail: g.sikora@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Agnieszka Batóg, tel. 74 8657 560, e-mail: a.batog@powiat.klodzko.pl
Małgorzata Moch, tel. 74 8657 562, e-mail: m.moch@powiat.klodzko.pl
Barbara Niedziela, tel. 74 8657 563, e-mail: b.niedziela@powiat.klodzko.pl
Bogusława Sołodowczuk, tel. 74 8657 561, e-mail: b.solodowczuk@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
Aleksandra Całkowska, tel. 74 8657 569, e-mail: a.calkowska@powiat.klodzko.pl
Magdalena Kunicka, tel. 74 8657 568, e-mail: m.kunicka@powiat.klodzko.pl
Magda Lewinowska, tel. 74 8657 564, e-mail: m.lewinowska@powiat.klodzko.pl
Waldemar Michalski, tel. 74 8657 568, e-mail: w.michalski@powiat.klodzko.pl
Ewa Mikusek, tel. 74 8657 564, e-mail: e.mikusek@powiat.klodzko.pl
Patrycja Staniaszek, tel. 74 8657 568, e-mail: p.staniaszek@powiat.klodzko.pl
Ewa Sulińska, tel. 74 8657 521, e-mail: e.sulinska@powiat.klodzko.pl
Wiktoria Włosowicz, tel. 74 8657 521, e-mail: w.wlosowicz@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych
Tadeusz Rząsa, tel. 74 8657 535, e-mail: t.rzasa@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - administrator sieci
Gabriela Pilna, tel. 74 8657 567, e-mail: g.pilna@powiat.klodzko.plODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Dane adresowe: 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6, parter
Godziny urzędowania: codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30
tel. +48 0 (prefix 74) 644 24 73


Funkcje:
Kierownik: Tomasz Mikulicz
tel. 74 644 24 61, e-mail: t.mikulicz@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Daria Lembicz, tel. 74 644 24 68, e-mail: d.lembicz@powiat.klodzko.pl
Agnieszka Sikora, tel. 74 644 24 68, e-mail: a.sikora@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
Janina Falkowska, tel. 74 644 24 73, e-mail: j.falkowska@powiat.klodzko.pl
Barbara Gąsiorek, tel. 74 644 24 70, e-mail: b.gasiorek@powiat.klodzko.pl
Anna Olma, tel. 74 644 24 64, e-mail: a.olma@powiat.klodzko.pl
Alina Szczepańska, tel. 74 644 24 71, e-mail: a.szczepanska@powiat.klodzko.plODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWEJ RUDZIE
Dane adresowe: 57-400 Nowa Ruda ul. Kolejowa 18,
Godziny urzędowania: codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30
tel. +48 0 (prefix 74) 872 45 04, 872 10 52


Funkcje:
Kierownik: Edward Sułkowski
tel. 74 872 45 04, e-mail: e.sulkowski@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Dorota Udod, tel. 74 872 15 66, e-mail: d.udod@powiat.klodzko.pl
Marta Kwiatkowska-Udod, tel. 74 872 15 66, e-mail: m.kwiatkowska@powiat.klodzko.pl


Stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
Natalia Gruda, tel. 74 872 45 04, e-mail: n.gruda@powiat.klodzko.pl
Mateusz Piela, tel. 74 872 45 04, e-mail: m.piela@powiat.klodzko.pl
Joanna Zembrzuska, tel. 74 872 45 04, e-mail: j.zembrzuska@powiat.klodzko.pl


 


ZADANIA:
1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) ewidencji gruntów, budynków i lokali,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
d) planowanie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3) Zakładanie osnów szczegółowych.
4) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) rejestru cen i wartości nieruchomości,
d) szczegółowych osnów geodezyjnych.
5) Prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5 000, zharmonizowane z prowadzonymi bazami danych.
6) Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
7) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
8) Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
9) Prowadzenie powiatowego systemu informacji o terenie.


10) Prowadzenie rejestru cen nieruchomości.
11) Udostępnianie danych z zasobu, w tym wydawanie zaświadczeń.
12) Zapewnienie nieodpłatnie gminom i marszałkom województw oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
13) Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
14) Sporządzanie projektów planów oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
15) Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym.
16) Prowadzeniem spraw związanych z kontrolą działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac w tym zakresie oraz właściwego obiegu wykorzystania i reprodukowania udostępnionych materiałów.
17) Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scalania i wymiany gruntów.
18) Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Artur Bogusz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Trojan
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Gabriela Pilna
ilość wyświetleń:   60362
data wytworzenia informacji:  28.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  28.06.2010 10:17
data weryfikacji:   17.04.2019 07:54
data ostatniej zmiany:   13.10.2010 15:01 Rejestr zmian